Enneagram 4w5: prawda czy fałsz?

enneagram 4w5

Wiele osób zastanawia się czy Enneagram rzeczywiście mówi prawdę o nas samych. Jeśli jeszcze nie zrobiłeś testu, to możesz go wypełnić TUTAJenneagram 4w5

Co to jest Enneagram?  Enneagram to system dziewięciu typów osobowości oparty na wykresie dziewięcioramiennej gwiazdy. System ten zakłada, że każdy człowiek należy przez całe życie do jednego z określonych 9 typów osobowości. Nie ma przypadków mieszanych, ani nie ma ludzi, którzy nie należą do żadnego z nich. Tyle teoria.

Test wykonywałam trzykrotnie: pierwszy raz około 5 lat temu, następny 4 lata temu, a ostatni tydzień temu. Za pierwszym razem wynik testu wyszedł 5w4 (czyli Obserwator – „Obrazoburca”), za drugim i trzecim razem 4w5 (czyli Indywidualista – „Włóczęga). Pomimo teorii, która mówi o tym, że przez całe życie należymy do jednego z typów osobowości, który się nie zmienia, ja twierdzę że jednak się zmienia.

Czy jest prawdą? W moim przypadku wiele cech zgadza się, a przez znalezienie się w gronie takich postaci jak Ingmar Bergman, Jeff Buckley, Edgar Alla Poe i mój ulubiony pisarz Hermann Hesse, nie mogę powiedzieć że to nie prawda 😉

Enneagram 4w5

Czwórka ze skrzydłem pięć: 4w5 – „Włóczęga”

Skrzydło 5, daje czwórce introwertyczne zachowanie, odsuwanie się od innych, złożoną osobowość. Ta czwórka może być intelektualistką ale posiada wyjątkową głębię uczuć. Jest otwarta na duchowe i estetycznie doznania. Znajduje wiele znaczeń dla prawie wszystkich zdarzeń. Może posiadać silną potrzebę i umiejętność aby realizować się artystycznie. Samotnik, wygląda tajemniczo i jest trudna do „rozszyfrowania”. Do świata zewnętrznego podchodzi z rezerwą, ale wewnętrznie bardzo go przeżywa. Gdy się w końcu otwiera, to bardzo gwałtownie i całkowicie, bez żadnych oporów.
W stresie, 4w5 bardzo łatwo popada w alienację i depresję. Wiele czwórek z tym skrzydłem ma odczucie zupełnej inności, jakby pochodziły z innej planety. Narzeka na swój obecny los, wspomina i przeżywa wiele razy zdarzenia z przeszłości. Dość często ma posębne oblicze, odsuwa się od innych z uczuciem zawiedzenia lub poczuciem wstydu. Żyje we własnym świecie bólu i straty. Może mieć bardzo chorą duszę, wyobrażać sobie i interesować się własną śmiercią.

Słynne czwórki ze skrzydłem pięć: Vincent van Gogh, Kurt Cobain, Edgar Allan Poe, Johnny Depp, Bob Dylan, Ingmar Bergman. enneagram 4w5

źródło: enneagram.pl

Czwórka ze skrzydłem Piątki: Ekscentryk enneagram 4w5

Cechy Czwórki i Piątki zazwyczaj się nawzajem umacniają. Oba typy są zamknięte w sobie: Czwórki uciekają przed światem, żeby chronić swoje uczucia, a Piątki, aby ocalić swoje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też osoby o tym podtypie osobowości są większymi samotnikami niż Czwórki ze skrzydłem Trójki i są od nich mniej ambitne.

Czwórki ze skrzydłem Piątki to lepsi obserwatorzy środowiska, zwłaszcza innych ludzi. Jest w nich intelektualna głębia i zaangażowanie, którego nie można zauważyć w drugim podtypie Czwórki, ale również brak pewności siebie, szczególnie ujawniający się w towarzystwie. Osoby te mogą charakteryzować się większą wnikliwością i oryginalnością, ecz również mniejszą zdolnością do podejmowania konkretnych, konsekwentnych działań. Znane Czwórki ze skrzydłem Piątki to m.in.: Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Annę Rice, Ingmar Bergman, D.H. Lawrence, Yukio Mishima, J.D. Salinger, Johnny Depp, Bob Dylan, Joni Mitchell, Saul Steinberg, Soren Kierkegaard, Herman Hess, William Blake i Laura Wingfield.

Zdrowe, enneagram 4w5

utalentowane osoby o tym podtypie osobowości są prawdopodobnie obdarzone największym talentem twórczym ze wszystkich typów, ponieważ łączą w sobie intuicję i myślenie, wrażliwość emocjonalną oraz intelektualną zdolność rozumowania, a połączenie to może czasami przynieść zadziwiająco oryginalne, nawet prorocze rezultaty.

Czwórki ze skrzydłem Piątki łatwiej się zapalają do działania niż Czwórki ze skrzydłem Trójki, ale też mogą się szybciej wypalić. Często ciągnie je do sztuki i do nauk społecznych, ponieważ w tych dziedzinach mogą pogłębić i rozwijać swoje przemyślenia na temat kondycji człowieka. Skrzydło Piątki sprawia, że zdrowe osoby mniej przejmują się opiniami osób postronnych, więc podążają za swoim rozumem, gdziekolwiek ten je poprowadzi. Ich autoekspresja ma bardzo osobisty i lekko ekscentryczny charakter. Zazwyczaj tworzą bardziej dla siebie niż dla publiczności.

Przeciętne enneagram 4w5

Czwórki ze skrzydłem Piątki nie są jedynie pochłonięte sobą, ale również oddają się filozoficznym i religijnym spekulacjom. Ich świat emocji jest dla nich dominującą rzeczywistością, jednak znajdują w nim miejsce na intelektualne rozważania. Osoby o tym podtypie osobowości są samotnikami, bardziej brakuje im kontaktu z otoczeniem niż drugiemu podtypowi Czwórki. Dlatego też ich artystyczna ekspresja prawie zupełnie zastępuje im drugą osobę. Często mają wspaniałe przebłyski intelektu, ale też problemy z kontynuacją umysłowego wysiłku. Ci ludzie często przejawiają wybujałe wyobrażenie o sobie, ponadto są bardzo niezależni i mają niekonwencjonalny sposób bycia, który można nawet określić mianem ekscentrycznego.

Zazwyczaj Czwórki są również tajemnicze, pogrążone w myślach i rozmyślnie enigmatyczne w autoekspresji. Ich pomysły twórcze również mogą być nieco dziwne, utrzymane w atmosferze tajemniczości, a nawet surrealizmu. Bardzo pociąga je egzotyka i symbolika, są też nieco niezwykłe w osobistym prezentowaniu siebie albo co najmniej swobodne. Osoby o tym podtypie nie dbają o podtrzymywanie kontaktów towarzyskich z osobami, które ich nie rozumieją. Chcą wyrazić swoją wewnętrzną wizję, czy to będzie wizja wysublimowana, czy przerażająca, ponura, czy liryczna. Zazwyczaj wybierają prostszy styl życia niż Czwórki ze skrzydłem Trójki, ale mogą utknąć w charakterystycznej dla Piątek pułapce ograniczania własnych potrzeb. Na tym poziomie zaczyna być manifestowana ekscentryczność Piątek, a także ich bardzo nerwowa energiczność.

Mniej zdrowe

Czwórki ze skrzydłem Piątki mogą być bardzo samotne, pogrążone w marzeniach, wypełnionych wymyślnymi fantazjami i pomysłami, coraz bardziej też zadręczają się z powodu braku wiary w siebie i niemożności poderwania się do działania.

Niezdrowe

osoby o tym podtypie bronią się przed pogrążeniem w szczególnie jałowym i przerażającym świecie wewnętrznym. W ich wewnętrznym oporze wobec wszystkiego, co ich nie dotyczy, jest pewien element wyrzekania się przyjemności, a nawet wyrzekania się życia, uwypuklający wszystkie problemy egzystencjalne Czwórek. Mogą one świetnie zdawać sobie sprawę ze swoich problemów, ale jeszcze łatwiej zdarza im się zagubić w emocjonalnym chaosie — w zmęczeniu, depresji i beznadziejności. W rzeczywistości zastanawianie się nad naturą ich cierpienia prowadzi je do kręcenia się w kółko, zwiększając jedynie uczucie pogardy do siebie i nihilizm.

Jako że głównym typem osobowości jest Czwórka, osoby te wątpią we własne możliwości, są wyobcowane, mają problemy z pracą, a także skłonności do gardzenia sobą. Do takiego stopnia, w jakim wpływ na osobowość Czwórki wywierają cechy Piątki, osoby niezdrowe również odrzucają pomoc ofiarowywaną przez innych ludzi i w efekcie coraz bardziej alienują się od otoczenia. Mają również tendencję do projekcji swoich lęków na środowisko, co może skutkować wypaczonym myśleniem, łącznie z halucynacjami i fobią. Ludzie o tym podtypie osobowości nie tylko przeżywają męczarnie z powodu skierowanej do siebie nienawiści, ale również dlatego, że nie potrafią dostrzec zbyt wielu pozytywnych aspektów świata zewnętrznego. Poza tym są ogromnymi pesymistami, jeśli chodzi o pozorny bezsens życia. Ze wszystkich typów osobowości ten podtyp jest potencjalnie najbardziej odizolowany od swojego „ja” i od rzeczywistości. Niezdrowe Czwórki ze skrzydłem Piątki mają skłonności do depresyjnych form schizofrenii.

Autorzy: Riso&Hudson

A oto znane 4w5 w wersji obrazkowej:

enneagram 4w5

Johnny Depp

enneagram 4w5

Kurt Cobain

I. Bergman, enneagram 4w5

Ingmar Bergman

Leonard cohen, enneagram 4w5

Leonard Cohen

Ian curtis joy division, enneagram 4w5

Ian Curtis

jeff buckley, enneagram 4w5

Jeff Buckley

enneagram 4w5

William Faulkner

virginia voolf, enneagram 4w5

Virginia Voolf

soren kierkegaard, enneagram 4w5

Søren Kierkegaard

j d sallinger, enneagram 4w5

J. D. Salinger

d h lawrence

D. H. Lawrence

anaisnin1

Anaïs Nin

enneagram 4w5

Edgar Allan Poe

enneagram 4w5

Bob Dylan

Hermann Hesse, enneagram 4w5

Hermann Hesse

enneagram 4w5

.

Share Button
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.